Kierownik projektu, określany też jako inżynier kontraktu lub po prostu Project Manager, nadzoruje projekty realizowane przez naszą firmę w Warszawie. Mamy na koncie wiele udanych realizacji budynków i renowacji zabytków.

Wiele z realizowanych przez nas zleceń jest skupionych na technice wykonania i działania. Przestrzenie magazynowe, galerie handlowe i inne rodzaje budynków użytkowych wymagają specjalnej koordynacji na kolejnych etapach wykonania.

Funkcję kierownika projektu, nadzorującego projekty w Warszawie i okolicach, pełni zwykle więcej niż jedna osoba. Zadaniem tego zespołu jest bezstronny nadzór nad całością procesu inwestycyjnego. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że zlecenie zostanie wykonane uczciwie i sprawnie.

Zadania na tym stanowisku są określone w prawie unijnym, ale nie reguluje ich polskie prawo budowlane. Ta funkcja została wprowadzona jako część dostosowania sposobu nadzorowania inwestycji budowlanych i innych do warunków europejskich.

Mimo wszystko coraz więcej inwestorów zatrudnia kierownika projektu, również do realizacji projektów na poziomie lokalnym. Nasza firma nie pozostaje pod tym względem w tyle. Nasz zespół specjalistów oferuje szeroko rozumiane usługi związane ze zleceniami budowlanymi, nadzorem i konserwacją zabytków.

W zleceniach związanych z budową nowych pomieszczeń użytkowych kierownik projektu jest szczególnie istotną częścią zespołu architektów i budowlańców. Chociaż nie jest bezpośrednio związany z wykonaniem, to jego koordynacyjna rola ułatwia prace całemu zespołowi.

Nadzór profesjonalnego Project Managera jest też korzystny dla inwestora. Dzięki niemu projekt jest realizowany szybciej, sprawniej i bardziej zgodnie z założeniami wyjściowymi. Kierownik projektu ma też obowiązek doglądania jakości technicznej wykonania.

Być może najważniejszą cechą kierownika projektu jest jego bezstronność. Dzięki zachowaniu neutralności ma możliwość rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie procesu, bez krzywdy dla którejkolwiek ze stron.

Kierownik projektu, będący częścią naszego zespołu architektów w Warszawie, to gwarancja lepiej zrealizowanego zlecenia budowlanego i mniejszych tarć po drodze.