2019

Galeria Len

Dawna tkalnia jest położona w środku historycznego Żyrardowa, w Centralnym Zespole Przemysłowym (Centrali), będącym świadectwem dynamicznego rozwoju Zakładów Żyrardowskich na przełomie XIX i XX wieku. Niestety zmienne losy obiektu
i ostateczne wyłączenie z produkcji w końcu XX wieku doprowadziły do nieodwracalnej degradacji substancji historycznej i dewastacji obiektu, zatarły wiele elementów.

Tkalnia leży na obszarze uznanym za POMNIK HISTORII, w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru
zabytków i jest wpisana do rejestru zabytków jako obiekt.

Najstarsza zachowana część zabytkowego budynku pochodzi sprzed roku
1885. Jest to fragment muru z arkadowymi blendami od ulicy 1 Maja
i kolumny w południowo wschodnim narożniku obiektu. Świadectwem
budowy tkalni mechanicznej i ręcznej z 1900 roku jest fragment elewacji
z prostokątnymi blendami od ulicy. Z okresu rozbudowy obiektu w 1910
roku zachowała się północno‐ zachodnia elewacja. Jego północno zachodnia
ściana przysłonięta przybudówkami, zniszczona licznymi przemurowaniami
i przebiciami, choć z przewagą historycznej substancji zatraciła swoje walory
zabytkowe. Także przeorientowany dach szedowy nie ma wartości
zabytkowej.

Galeria Len

Dzięki rewitalizacji Stara Tkalnia znowu stała się ważnym elementem rozwijającego się w oparciu o potencjał dziedzictwa miasta. Nowe przeznaczenie dla zabytkowej tkalni pozwoliło prywrócić jej utraconą wartość oraz zdyskontować walory jej miejsca w mieście. W tej sytuacji konieczne było odnalezienie i interpretacja wszelkich materiałów, które pozwoliły na poznanie historycznego kształtu zabytku, waloryzację jego wartościowych elementów.

WOLAŃSKI & ARCHITEKCI

© WOLAŃSKI 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone