Zamów projekt

Wycena projektu budowlanego budynku jednorodzinnego, o powierzchni użytkowej 100 m², do uzyskania pozwolenia
na budowę lub do zgłoszenia.

Za podstawę wyceny przyjęto spodziewany koszt inwestycji.

Powierzchnia użytkowa budynku 100 m².

Średnia cena wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej

 wycena według wartości kosztorysowej inwestycji w I kwartale 2021 wykonanych budynków firmy SEKOCENBUD , 1 m2 wynosił dla budynków jednorodzinnych, nie podpiwniczonych, w technologii murowanej, piętrowych, energooszczędnych NF 20 do15  : 4950 PLN / m² powierzchni użytkowej netto.

Składnikami ceny są:

 • cena wykonania konstrukcji budynku oceniana przez WKI Sekocenbud na 2260 PLN/ m² p. u. 
 • wykonanie wszystkich koniecznych do funkcjonowania budynku instalacji na poziomie 2160 PLN/ m² p. u.
 

Przyjmujemy koszt inwestycji netto – 100 m² x 4950 PLN = 495000 PLN.

Koszt projektu budowlanego do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę = 3,5 % kosztu inwestycji:

495000  zł x 3,5 % = 17325 PLN netto.

Cena obejmuje wszystkie projekty niezbędne do uzyskania zgody na zgłoszenie lub pozwolenia na budowę i wybudowania obiektu.

Cena zawiera projekt planu zagospodarowania działki.

Cena nie obejmuje ceny uzgodnień, badań gruntowych, projektu zjazdu na drogę publiczną, mapy do celów projektowych, kosztorysów, projektów przyłączy.

W skład naszej usługi wchodzi:

 1. praca nad koncepcją do uzyskania pełnej satysfakcji klienta
 2. projekt architektury i konstrukcji budynku w  zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę
 3. świadectwo energetyczne obiektu
 4. projekty instalacji w zakresie schematów wymaganych do pozwolenia na budowę, stopień szczegółowości schematów pozwala doświadczonym instalatorom wykonać instalacje na ich podstawie.
 5. projekt szamba szczelnego, lub oczyszczalni ścieków Ekopan 2, jeśli nie ma możliwości podłączenia budynku do kanalizacji ogólnospławnej
 6. w cenie dokumentacji jest plan zagospodarowania  działki, projekt ogrodzenia i bramy wjazdowej , projekt elementów małej architektury.
 7. wykaz podstawowych materiałów budowlanych do realizacji budynku
 8. uproszczony kosztorys do uzyskania kredytu bankowego
 9. wizualizacje budynku przy każdej koncepcji

 

Nadzór budowlany autorski/ inwestorski

Cena 800 PLN za pobyt na budowie z dojazdem własnym w zakresie do 50 km od siedziby firmy.

 
Kierownik Budowy
Cena zależna od skomplikowania konstrukcji oraz instalacji obiektu. (od 6 000 do 12 000 PLN )
 


Funkcja obiektu:


Czy posiada Pan/Pani mapę do celów projektowych:

Zakres opracowania - tylko do pozwolenia na budowę. W przypadku innych zamówień, prosimy o korzystanie z formularza znajdującego się w zakładce kontakt

© WOLAŃSKI 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone

WOLAŃSKI & ARCHITEKCI

© WOLAŃSKI 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone